تعطیلی دفاتر اسناد رسمی در روزهای پنج‌شنبه تا پایان مرداد