کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 27 شهريور 1400

بدون تنظیم سند در دفاتر هرگونه نقل انتقالات فاقد اعتبار است

 بدون تنظیم سند در دفاتر هرگونه نقل انتقالات فاقد اعتبار است

سرپرست ثبت اسناد و املاک استان کهگيلويه و بويراحمد در پاسخ به چگونگي نقل و انتقال خودرو گفت: به صراحت ماده 29 قانون تخلفات رانندگي ثبت عمليات نقل و انتقال خودرو با سند تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي تحقق مي يابد و بدون تنظيم سند در دفاتر هر گونه نقل و انتقال از حيث حقوقي فاقد اعتبار است.

 

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از ابتكارنيوز، محوري با بيان اينکه وزير دادگستري درنامه اي خطاب به معاون حقوقي رياست جمهور الزام به تنظيم سند رسمي در دفاتر را به استناد مفاد ماده (9) متذکر گرديده است، ادامه داد: شناسنامه مالکيت خودرو که توسط نيروي انتظامي صادر مي شود حکم سند رسمي انتقال را ندارد مالکيت خودرو تنها با سند رسمي تاييد مي شود و راهنمايي و رانندگي و دفاتر اسناد رسمي وظايفي بر عهده دارند که هيچ يک نمي تواند عهده دار وظيفه ديگري باشند و شناسنامه مالکيت خودرو سند رسمي نخواهد بود چرا به موجب قانون، سند نوشته اي است که توسط مقام صلاحيت دار در راستاي تکاليف قانوني صادر شده باشد و براساس قانون ياد شده صرفاً دفاتر اسناد رسمي مجاز به تنظيم آن مي باشندو لا غير.

 

وي اجراي احکام در توفيق اموال را از مواردي اعلام نمود که بدون تنظيم سند رسمي اجراي احکام دادگستري صرفاً مالک اوليه را به عنوان مالک اصلي خواهد شناخت مگر در صورت تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي، همچنين اگر سند خودرو ثبت نشده باشد مراجع قضايي در هنگام صدور انحصار وراثت براي متوفي خود را به عنوان ماترک به حساب نمي آورند.

 

انتهاي پيام