کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 01 مهر 1400

برگ سبز خودرو بعنوان سند مالکیت شناخته نمی شود

برگ سبز خودرو بعنوان سند مالکیت شناخته نمی شود

برگ سبز خودرو بعنوان سند مالکیت شناخته نمی شود.

 

به گزارش روابط عمومی به نقل از سایت اداره کل ثبت اسناد و املاک ایلام، هر از چندی برای برخی از افراد جامعه این سوال به میان می آید که آیا پس از خرید وسیله نقلیه باید خریدار سند آن را در دفاتر اسناد رسمی بنام خویش تغییر دهد یا نیاز به چنین کاری نیست؟به موجب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، دفاتر اسناد رسمی مرجع تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت وسایل نقلیه می باشند و در راستای قانون مذکور راهنمایی و رانندگی بعنوان متولی مکلف به تعویض پلاک شده و چنانچه اشخاص از تنظیم سندرسمی دردفاتر اسنادرسمی خودداری نمایند وسیله نقلیه آنها فاقد سند باقی می ماند وهرگاه نیازی به استعلام مالکیت و یا سایر اموراداری وقضایی و بیمه ای باشند ((برگ سبز بعنوان سند مالکیت شناخته نمی شود)) و مراجع مربوطه سند ‌رسمی صادره ازسوی دفاتر اسناد رسمی را مبنای عمل قرار خواهند داد ، بر همین مبنا ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بطور صریح در خصوص نقل وانتقال وسایل نقلیه شفاف سازی نموده است و درمورد رای دیوان عدالت اداری مورخه ۲/۱۲/1399 همانطور که ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک دکتر خدائیان اشاره نمودند این موضوع ارتباطی به نقل وانتقال مالکیت خودرو نداشته وصرفاً مربوط به وکالت های اداری وحق توکیل وتفویض اختیارات وکیل می باشد ، باتوجه به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹  هزینه هایی که جهت نقل و انتقال و تعویض پلاک به موجب قانون پیش‌بینی شده است متفاوت است و دفاتر اسناد رسمی نمی توانند هزینه تعویض پلاک را از مراجعه کننده دریافت نمایند. به موجب ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده هزینه‌های وصولی از ناحیه دفترخانه عبارت است از : مالیات نقل و انتقال و ارزش افزوده ، عوارض شهرداری ، حق ثبت و حق التحریر هزینه صدور سند الکترونیک که به ترتیب به حساب ادارات دارایی _ شهرداری _ سازمان ثبت اسناد و سر دفتر دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند واریز میگردد ؛ مضافا اینکه هزینه هایی که مرکز تعویض پلاک دریافت می نماید عبارت است از هزینه تعویض پلاک ، هزینه صدور کارت خودرو و خلافی خودرو.از اینرو مردم با در نظر گرفتن موارد اشاره شده پس از خرید وسایل نقلیه مبادرت به تعویض سند مالکیت بنام خود کنند تا در آینده دچار مشکل نشوند.لذا پیشنهاد می گردد بعد از تنظیم مبایعه نامه و حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت بعد ، طرفین و علی الخصوص خریدار برای اخذ مفاصا حساب دارایی_ شهرداری و....اقدام تا در صورت ایجاد شرایط فسخ ، خریدار بتواند از حق فسخ و خیار قانونی استفاده نماید.تاریخ ارسال خبر: 
1400/02/18