کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 04 مهر 1400

صدور سند تک برگ تنها ازطریق پرداخت آنلاین هزینه های ثبتی و پستی در دستگاه پوز مربوطه امکان پذیر است

صدور سند تک برگ تنها ازطریق پرداخت آنلاین هزینه های ثبتی و پستی در دستگاه پوز مربوطه امکان پذیر است

در نامه سرپرست اداره کل پست استان تهران ، با اعلام به نمایندگان درخصوص خودداری از قبول مرسولات دفاتری که سرویس پرداخت آنلاین هزینه های پستی را بصورت نقدی ارائه میدهند، تاکید شده است.

تاریخ ارسال خبر: 
99/12/11