کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 27 شهريور 1400

پاسخ روابط عمومی کانون سردفتران به روزنامه ایران و خبرگزاری فارس

پاسخ روابط عمومی کانون سردفتران به روزنامه ایران و خبرگزاری فارس
در پی انتشار اخبار خلاف واقع در روزنامه ایران و خبرگزاری فارس، روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، طی پاسخ های جداگانه به مدیر مسوول روزنامه ایران و مدیرعامل خبرگزاری فارس، جوابیه این کانون را تهیه و ارسال کرد.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، پاسخ های مربوطه خطاب به آقایان؛ اشتهاردی، مدیر مسوول روزنامه ایران و آقای مقدم فر ، مدیرعامل خبرگزاری فارس برای درج در آن روزنامه و خبرگزاری ارسال شده است.
 
روابط عمومی کانون سردفتران، امیدوار است که این دو رسانه مطبوعاتی بر اساس قانون مطبوعات اقدام به درج جوابیه کانون سردفتران و دفتریاران نمایند.
 
انتهای پیام