کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 04 مهر 1400

برگزاری مسابقه فوتبال به مناسبت روز دفاتر اسناد رسمی بین کانون و تیم ستاد مشترک

 برگزاری مسابقه فوتبال  به مناسبت روز دفاتر اسناد رسمی بین کانون و تیم ستاد مشترک

مسابقه فوتبال بين كانون سردفتران و دفترياران و تيم ستاد مشترك برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران؛ در مسابقه فوتبالي كه به مناسبت روز دفاتر اسناد رسمي بين تیم فوتبال کانون و تیم ستاد مشترک ارتش برگزار شد و تيم كانون سردفتران و دفترياران در اين بازي دوستانه با نتیجه 3 بر2 به پیروزی رسید.

این دیدار بمناسبت  6 دی روز دفاتر اسناد رسمي در زمین چمن باشگاه پیام در تاریخ 06/10/95برگزارشد.

تاریخ ارسال خبر: 
95/10/7