کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 27 شهريور 1400

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: مداخلات بی برنامه برخی دستگاهها در حوزه ثبت رسمی مالکیت های معنوی آسیب های جبران ناپذیری ایجاد خواهد کرد

	 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: مداخلات بی برنامه برخی دستگاهها در حوزه ثبت رسمی مالکیت های معنوی آسیب های جبران ناپذیری ایجاد خواهد کرد

برخی با فضا سازی و ارائه طرح های مبهم در حوزه ثبت و حمایت از حقوق مالکیت های معنوی مداخله می کنند که این مسئله به فعالیت های عظیم صورت گرفته در سازمان ثبت به عنوان مرجع ملی مالکیت های معنوی آسیب می زند.

 

به گزارش روابط عمومی، دکتر تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار دکتر ستاری معاون علمی و فنآوری ریاست جمهوری با ایشان، با اشاره به تلاش های وسیع صورت گرفته در خصوص بهبود روشها و استفاده از فناوریهای نو جهت ارتقاء خدمات ثبتی در این حوزه در راستای حمایت از حقوق مخترعین، صاحبان اندیشه و نوآوران که مطابق استانداردهای جهانی و همکاری نزدیک با نهادهای فنی، تخصصی بین المللی در این زمینه صورت می گیرد اظهار داشت: باید در نحوه حمایت از مالکیت های معنوی و مخترعین فهم مشترکی در کشور ایجاد شود و معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری در این زمینه می تواند نقش مهمی ایفا نماید.

 

وی ثبت رسمی مالکیت های معنوی را مقوله ای مجزا از تجاری سازی اختراعات عنوان کرد و افزود: باید در این زمینه مسئولیت های هر بخش به صورت شفاف مشخص گردد.

 

معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به راه اندازی اداره ثبت بین المللی اختراعات در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت گفت: با اقدامات انجام شده از سوی این سازمان در سال های اخیر بسیاری از فرآیندها تسهیل و تسریع گردیده و با ایجاد بانکهای اطلاعات ملی مربوط به این بخش و امکان دسترسی عمومی به این بانکها و فراهم شدن زمینه دسترسی به بانکهای تخصصی بین المللی مربوط، هزینه های ثبت بین المللی اختراعات و طرح های صنعتی کاهش پیدا کرده که امیدواریم با همکاری های مشترک سازمان ثبت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برخی کاستیهای موجود نیز مرتفع گردد.

 

وی ادامه داد: متاسفانه برخی در کشور بدون ایده های کارآمد تصور می کنند با برهم زدن وضع موجود به کشور خدمت خواهند کرد لیکن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توانسته با موانع زیاد و منابع محدود بیش از 90 سال سوابق سنتی در این بخش را به روز رسانی کرده و مطابق استانداردهای بین المللی خدمات ثبتی را ساماندهی و وظیفه حمایت از حقوق مالکیت فکری در حوزه مالکیت های صنعتی، اختراعات، علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی را با پیوستن به معاهدات بین المللی و توسعه همکاری با سازمان جهانی مالکیت معنوی که یک سازمان تخصصی است در مسیر صحیح پیش ببرد.

 

دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز در این دیدار با تائید پیشرفت های انجام شده و لزوم همکاریهای مشترک گفت: ما هم با پراکندگی سازمانهای متولی در امر حمایت از حقوق مالکیتهای معنوی موافق نیستیم و امیدواریم با رعایت همه جوانب قوانین مربوط به این بخش مورد رسیدگی قرار گیرد.

 

در پایان این دیدار دکتر ستاری از بخش های مختلف مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بازدید و از نزدیک در جریان روند ثبت ملی و بین المللی اختراعات، طرح های صنعتی، علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی قرار گرفت.

تاریخ ارسال خبر: 
95/2/29