کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 01 مهر 1400

قابل توجه سردفتران محترم در استان تهران/متقاضیان تنظیم اسناد رندانیان

قابل توجه سردفتران محترم در استان تهران/متقاضیان تنظیم اسناد رندانیان

قابل توجه سردفتران محترم در استان تهران

بدینوسیله از سردفتران محترم در استان تهران که آمادگی جهت همکاری در راستای تنظیم اسناد زندانیان را باتوجه به شرایط و مقررات قانونی دارند، درخواست می‌شود تقاضای خود را تا پایان اردی‌بهشت ماه سال جاری، از طریق صندوق پستی در پرتال کانون به روابط عمومی کانون اعلام نمایند.

تاریخ ارسال خبر: 
1400/02/19