کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 01 مهر 1400

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان۱۳۹۹

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان۱۳۹۹

اطلاعیه فوری/ قابل توجه همکاران سراسر کشور

 

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۳۹۹ است.

این نوع مالیات با نرخ محاسبه ۹ درصد است و مودیان با توجه به تمدید مهلت قانونی برای ارائه اظهارنامه زمستان ۱۳۹۹ ، تا پایان روز ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ فرصت دارند.
تاریخ ارسال خبر: 
1400/02/14