کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 01 مهر 1400

نامه مدیرکل توسعه نرم افزار و خدمات الکترونیک سازمان ثبت و سازمان امورمالیاتی درخصوص واریز برخط مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر اسناد رسمی

نامه مدیرکل توسعه نرم افزار و خدمات الکترونیک سازمان ثبت و سازمان امورمالیاتی درخصوص واریز برخط مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر اسناد رسمی

نامه مدیرکل توسعه نرم افزار و خدمات الکترونیک سازمان ثبت و نامه سازمان امورمالیاتی کشور و لیست مربوطه درخصوص واریز برخط مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر اسناد رسمی


به گزارش روابط عمومی، با پیگیری های مکرر کانون درخصوص آنلاین شدن پرداخت مبلغ ارزش افزوده اسناد و همکاری لازم توسط سازمان ثبت و سازمان امور مالیاتی کشور، خواهشمند است همکارانی که مشمول نامه فوق الذکر هستند در اولین فرصت نسبت به ثبت نام و ارایه اطلاعات کامل در سامانه اقدام نمایند تا واریز برخط مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر اسناد رسمی هر چه سریعتر محقق شود.

متن نامه ها به پیوست است:

تاریخ ارسال خبر: 
1400/01/29
پیوست (فايل ضميمه)اندازه
1__1618737994578.jpg361.29 کیلوبایت
2__1618738001910.jpg335.69 کیلوبایت
3__1618738009323.jpg500.97 کیلوبایت