کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 01 مهر 1400

تغییر قیمت انواع اوراق ثبتی از ابتدای سال 1400

تغییر قیمت انواع اوراق ثبتی از ابتدای سال 1400

تغییر قیمت انواع اوراق ثبتی از ابتدای سال 1400

تاریخ ارسال خبر: 
1400/01/25
پیوست (فايل ضميمه)اندازه
1.jpg91.46 کیلوبایت
2.jpg109.93 کیلوبایت
3.jpg138.94 کیلوبایت
4.jpg119.73 کیلوبایت
5.jpg146.34 کیلوبایت