کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 02 مهر 1400

دفاتر اسناد رسمی سنگر سازمان ثبت اسناد در مبارزه با فساد و جرائم سازمان یافته است

دفاتر اسناد رسمی سنگر سازمان ثبت اسناد در مبارزه با فساد و جرائم سازمان یافته است
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نقش این سازمان و دفاتر اسناد رسمی در ایجاد امنیت و پیشگیری از جرایم سازمان یافته  گفت: دفاتر اسناد رسمی سنگر سازمان ثبت اسناد در مبارزه با فساد و جرائم سازمان یافته است.
مهدی اقبال در این خصوص اظهار داشت:  شعار محوری قوه محترم قضائیه، مبارزه با فساد مالی و پیشگیری از جرایم مالی داخلی و بین المللی است  و این گونه جرائم، گاهی بصورت سازمان یافته در کشور انجام می گیرد.
وی افزود: یکی از سنگر های مبارزه با جرائم مالی و فساد اقتصادی در قوه قضائیه ، سنگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که از طریق دفاتر اسناد رسمی می تواند به عنوان « گلوگاه « و یک » فیلتر تصفیه « ، معاملات فاسد و نامشروع را کنترل کند.
معاون سازمان ثبت اسناد کشور با بیان اینکه جرائم سازمان یافته ، جرائمی سیتماتیک ، فراگیر و ملی و فراملی است ، تصریح کرد : این جرائم برای تحصیل سود و منفعت از طریق فعالیتهای غیرقانونی بصورت مستمر و با هدف کسب امتیازات اقتصادی و قدرت سیاسی صورت می گیرد.
اقبال با اشاره به اینکه « پول شویی یا تطهیر پول « ، مصداق بارز جرائم سازمان یافته در حوزه حقوق ثبت است ، درباره روش های پیشگیری جرم سازمان یافته پولشویی به وسیله سازمان ثبت اسناد و دفاتر رسمی گفت: سازمان ثبت، به سه روش از وقوع جرم سازمانی پولشویی از طریق دفاتر رسمی پیشگیری می کند.
به گفته وی ، قانونمند نمودن نقل و انتقال اموال یکی از روشهای جلوگیری از جرم سازمانی پولشویی از طریق دفاتر اسناد رسمی است به همین دلیل  هر گونه نقل و انتقال اموال و املاک باید با تشریفات خاص و استعلام از مراجع ذیصلاح و مرتبط انجام شود. 
این مسئول تأکید کرد : وقتی که برابر قانون برای انتقال یک مال یا ملک به اجبار باید از مراجع مربوطه استعلام کرد، معاملات مشکوک ، اموال مشکوک، هنگام دادن پاسخ ا ستعلام و تشریفات نقل و انتقال در دفترخانه مثل معاملات ناشی از پولشویی شنا سایی می شوند.
معاون سازمان ثبت اسناد کشور اضافه کرد: به عنوان مثال برابر ماده قانون تسهیل، تنظیم سند هیچ مال غیر منقولی را ، بدون استعلام از سازمان ثبت نمی توان انتقال داد و سامانه انتقال اجازه ثبت سند را نمی دهد، یا طبق ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی، هیچ گونه اتومبیلی را نمی توان قبل از تعویض پلاک و اخذ»  تاییده انتقال » به کسی انتقال داد.
اقبال روش دوم جلوگیری از وقوع جرم سازمان یافته پولشویی ، شفاف سازی معاملات ثبت املاک و اموال عنوان کرد و افزود: تنظیم و ثبت معاملات اموال و املاک، به وسیله ثبت الکترونیک بصورت بر خط انجام می شود و از رهگذر اجرای ثبت آنی، به محض آنکه سندی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود هر شخصی که "رمز عبور" و "شناسه سند" را داشته باشد می تواند از اطلاعات مندرج در سند، با ورود به سامانه ثبت الکترونیکی اسناد باخبر شود.
وی خاطرنشان کرد: دسترسی آسان افراد از طریق سامانه ثبت، به اطلاعات املاک در کشور، موجب شفافیت اطلاعات جامعه و آگاهی به مالکان آنها می  شود به جهت همین شفافیت ، معاملات مشکوک مجرمین پول شویی شناسایی می شوند .
اقبال با بیان اینکه از طریق این سامانه و از طریق اصل » از کجا آورده ای « ، فورا ، منشا مالکیت نام شروع پولشویی شناسایی می شود، یادآور شد: اصل دستیابی به اطلاعات، به عنوان یک اصل پیشگیرانه از جرم، شامل، دستیابی به اطلاعات نهادها، سازمانها ، مؤسسات عمومی و غیرعمومی هم می شود.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد کشور اجباری نمودن ثبت قراردادها و معاملات:را روش سوم اعلام و عنوان کرد :  در نظام حقوق ثبت ایران، ثبت معاملات اموال غیرمنقول، وفق مواد 47  و 48 قانون ثبت و ماده 62 قانون حمایت دائمی اخیر التصویب ایران اجباری است.  
وی ادامه داد: هنگامی که انجام معاملات اجباری و بصورت رسمی باشد چون مجرمین جرائم پولشویی نمی توانند معاملات غیر رسمی و با سند عادی انجام دهند در نتیجه هنگام ثبت معاملات مشکوک
و نامشروع ، شناسایی می شوند؛ در واقع ثبت اجباری املاک یک تدبیر کنشی پیشگیرانه از تولید نزاع و جرم نسبت به اموال غیر منقول است  و نفس"  ثبت اموال"  موجب جلوگیری از خطر علیه مالکیت است.
تاریخ ارسال خبر: 
1400/01/18