کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 01 مهر 1400

اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم

بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم سردفتر و دفتریار در سراسر کشور می رساند:

 

پیرو مذاکرات صورت گرفته با معاون محترم امور اسناد و دستور رییس محترم سازمان ثبت اسـناد و املاک کشور، مقرر شد با توجه به اینکه سال مالی دفـاتر اسناد رسمی تـا پایان روز 1399/12/25 خواهد بود ، لذا از تاریخ  1399/12/26 ، اجرای سقف حـق التحریر

 دفاتر با نصاب اعلامی سال 1400 ،آغاز خواهد شد و ضمن اتمام مهلت اجرای مبلغ اعلامی سقف حق الـتحریر در سال 1399 ، اسناد تنظیمی بعد از تاریخ 26 اسفند 99  از مبلغ  سقف سه ماهه اول سال 1400 محاسبه و کسر خواهد شد.

 

ضمنا مبنای محـاسبه سقف حق التحریر سال آیـنده بر اساس میانگین هر حوزه ثبتی و به .صورت فصلی اجرا خواهد شد.

تاریخ ارسال خبر: 
99/12/20