کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 01 مهر 1400

دیدار و گفت وگوی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با معاون حقوقی ریاست جمهوری

دیدار و گفت وگوی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با معاون حقوقی ریاست جمهوری
علی خندانی در دیدار با دکتر جنیدی، معاون حقوقی ریاست جمهوری در خصوص لوایح و موضوعات مربوط به حوزه سردفتری که در دولت، کمیسیون‌ها و کمیته‌های مربوطه در دست بررسی است بحث و گفت وگو کرد.
به گزارش روابط عمومی، در اين جلسه مسائل، مشكلات و چالشهای پیش روي دفاتر اسناد رسمی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و درخصوص مسائل حوزه سردفتري و مباحث حقوقي بحث و تبادل نظر شد.
دکتر جنیدی ضمن ارايه راهكارهاي حقوقي،اعلام کرد: برای توسعه سند رسمي و پيگيري مسائل حوزه دفاتر اسناد رسمی كه مرتبط با قوه مجريه است مساعدت لازم را معمول خواهد داشت.
وی بر لزوم حمایت از اعتبار سند رسمی در جامعه و عدم ورود خدشه به آن در مراجع مختلف تاکید کرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران هم ضمن تشریح نظام حقوقی حاکم بر دفاتر اسناد رسمی گفت: سند رسمی و نظام سردفتری در جمهوری اسلامی ایران از جایگاه بسیار بالا و ارزشمندی برخوردار است.
خندانی با اشاره به حمایت کامل حاکمیت و نظام از سند رسمی اظهار کرد: سردفتران ضامن برقراری نظم و امنیت حقوقی در کشور هستند و با  تحولات صورت گرفته در حوزه تنظیم اسناد و دفاتر اسناد رسمی در سالهای گذشته، روند خدمت رسانی در این دفاتر بیش از گذشته توسعه یافته است.
وی برون سپاری خدمات و واگذاری آن به دفاتر را اقدامی شایسته و قابل توسعه دانست.
در این جلسه بر جایگاه سند رسمی و لزوم حمایت همه مراجع اعم از قوه مجریه و مقننه و صیانت از اعتبار اسناد رسمی تاکید شد و هر دو طرف بر ضرورت توجه به اعتبارسند رسمی در نظام قانونگذاری بیش از گذشته تاکید کردند.
تاریخ ارسال خبر: 
99/12/19