کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 01 مهر 1400

ماخذ محاسبه حق الثبت از تاریخ 27 اسفند1399، 27 درصد خواهد بود

ماخذ محاسبه حق الثبت از تاریخ 27 اسفند1399، 27 درصد خواهد بود

با توجه به درج مصوبه شماره 142168/ت58241ه هيات وزيران در روزنامه رسمي مورخ 1399/12/11 زمان اجراي محاسبه حق الثبت موضوع تبصره ٣ ماده ٦٤ قانون مالياتهاي مستقيم ٢٧ اسفند 1399 خواهد بود.

 

 

لینک روزنامه رسمی:

https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=22907

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
99/12/12