کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 01 مهر 1400

اعلام زمان تغییر مبنای محاسبه حق الثبت اسناد قطعی

اعلام زمان تغییر مبنای محاسبه حق الثبت اسناد قطعی
نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران از زمان اجرای تغییر مبنای محاسبه حق الثبت اسناد قطعی خبر داد و گفت: تغییر مبنای محاسبه حق الثبت اسناد قطعی 15 روز پس از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا خواهد بود.
  
به گزارش روابط عمومی، محمد عظیمیان گفت: بر اساس تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنای محاسبه وصول وجوه و عوارضی از جمله وجوه و عوارض موسوم به حق الثبت است. یعنی دفاتر اسناد رسمی، حق الثبت مربوط به اموال غیرمنقول را بر اساس ارزش معاملاتی دریافت می کنند که هر سال کمیسیونی بر اساس تبصره سه ماده ۶۴ ،درصد یا ماخذ محاسبه را تعیین می کند.
وی ادامه داد: این رقم در سالهای گذشته متفاوت و سال گذشته ۳۶ درصد بوده است. اخیراً در هفته جاری از طرف هیئت دولت با تصویب مصوبه‌ای نایتاً ماخذ محاسبه از ۳۶ درصد به ۲۷ درصد تغییر یافت.
عظیمیان با بیان اینکه این مصوبه تصویب و اعلام شده اما ابلاغ نشده است، گفت: اساسا پرسش همکاران ما زمان اجرای آن است،  بر اساس تصویب نامه هیات وزیران در سال ۱۳۶۶ ، زمان اجرایی شدن مصوبات هیئت وزیران مشخص شده است.  مصوبات برای مخاطب دولتی مانند سازمان‌ها، از زمان اعلام لازم الاجرا است و نیاز به درج در روزنامه رسمی و تشریفات قانونی ندارد. تبصره دو این مصوبه اشاره دارد؛ چنانچه مخاطب اجرا، علاوه بر سازمان ها و ادارات، مردم باشند، باید در روزنامه رسمی منتشر شود و پس از ۱۵ روز از تاریخ انتشار لازم الاجراست.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: اعتقاد ما این است که براساس مصوبه اخیر، ماخذ از ۳۶ به ۲۷ درصد تقلیل پیدا کرده، پس حق الثبت از زمان انتشار در روزنامه رسمی و انقضای ۱۵ روز، باید ۲۷ درصد محاسبه شود. برای جلوگیری از تشتت آراء و نظرات همکاران سردفتر، بهتر است تبصره ۲ مصوبه سال ۶۶ هیئت وزیران مبنا قرار گیرد. هیئت وزیران این مصوبه را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال می کند و پس از انتشار و انقضای مهلت ماخذ محاسبه ۲۷ درصد منظور خواهد شد و از سوی سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ خواهد می شود.