کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 10 اسفند 1399

بررسی تاسیس پژوهشگاه کانون در جلسه ای با مدیران قوه قضاییه و مجریه

بررسی تاسیس پژوهشگاه کانون در جلسه ای با مدیران قوه قضاییه و مجریه

اهداف، برنامه ها و اولویت های کانون سردفتران ودفتریاران و جایگاه نهاد سردفتری برای پیش بینی در قانون برنامه هفتم توسعه فرهنگی، اجتماعی و تاسیس پژوهشگاه کانون در جلسه ای مشترک با مدیرانی از قوه مجریه و قضاییه و معاون آموزشی دانشگاه امام صادق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی، علی خندانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران پیشرفت سردفتری را در ثبت آنی و با توجه به تحولات کنونی قابل قبول دانست و از تجهیز زیرساخت های نظام سردفتری برای ارایه خدمات بیشتر خبر داد.

 

وی یکی از اولویت های مهم کانون را پیش بینی راهکارهای مناسب توسعه نظام سردفتری عنوان کرد که به دنبال آن تصمیم به تاسیس پژوهشگاه مطالعات علوم سردفتری در این راستا بوده است.

 

دکتر مهدی زاده، معاون تنقیح قوانین معاونت حقوقی رییس جمهور با بررسی اهداف کانون، از تعامل کانون با نهاد ریاست جمهوری و همکاری های مشترک استقبال و درخصوص تنقیح قوانین مرتبط با سردفتری با توجه به تحولات جدید اعلام آمادگی کرد.

 

دکتر سیدعلی کاظمی، مدیر کل دفتر نوآوری و مدیریت تحول قوه‌ قضاییه هم در این جلسه با اعلام اینکه توسعه اسناد رسمی یکی از اهداف سند تحول قوه قضاییه است به لزوم تحول در کانون سردفتران اشاره کرد و گفت: ایجاد نهادهایی در کانون برای همگامی کانون با تحولات پیش رو در قوه قضاییه ضروری است.

 

وی دفاتر اسناد رسمی را از ارکان مهم و اساسی برای تحول در نظام حقوقی کشور توصیف کرد و افزود: کانون سردفتران و دفتریاران دارای زمینه های مساعد و امکانات وابزار خوبی برای ایجاد تحول و نوآوری است و می تواند به عنوان یک نهاد حرفه ای منسجم و ریشه دار، عهده دار نقش های بیشتری در خدمات رسانی حقوقی به جامعه باشد.

 

در این  جلسه، دکتر غلامرضا گودرزی، معاون آموزشی دانشگاه امام صادق هم از تحقق همکاری های علمی بین کانون و دانشگاه امام صادق خبر داد و در خصوص انجام طرح های پژوهشی و نو آوری حرفه ای در زمینه های مشترک اعلام آمادگی کرد.

 

وی تغییرات ساختاری کانون را برای حل مسایل نوین اجتماعی ضروری دانست و گفت: دانشگاه امام صادق علیه السلام، می تواند به عنوان یک قطب مهم علمی کشور در زمینه های تطبیق علوم سردفتری و نوآوری حرفه ای، کانون را برای نیل به توسعه یاری دهد.

 

در پایان ساداتی، رییس کمیته پارلمانی ضمن بیان فعالیت های این کمیته در ارایه مشاوره و خدمات به نهادهای پژوهشی و تقنینی، برنامه های کمیته پارلمانی را برای ارایه  پیشنهادهای لازم جهت تدوین برنامه هفتم توسعه تشریح کرد.

 

در این جلسه نصیر مشایخ؛ عضو کمیته پارلمانی و محمد سعیدی عضو سابق شورای عالی سردفتری دیدگاه های خود را درخصوص اهداف و برنامه های تاسیس پژوهشگاه کانون و برنامه هفتم توسعه اعلام کردند.

 

 

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
99/12/04