کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 27 شهريور 1400
قابل توجه سران دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور

جهت تنظیم اسناد قطعی اتومبیل نیازی به برگ تاییدیه نقل و انتقال صادره از مراکز تعویض پلاک نیست.
نظر سخنگوی قوه قضاییه در خصوص برگ سبز خودرو

خندانی گفت: معتقدیم ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی، تکلیف را روشن کرده و بخشنامه ریس قوه قضاییه فراتر از نظر دادستان کل  کشور است.

مهمترین اخبار

یادداشت

گزارش - گفت و گو

مقاله

بازتاب